publikace / ilustrace

Kateřina ilustruje knihy, Filip se věnuje editorské činnosti i autorskému psaní. Autorsky či editorsky se podílíme na publikacích různých žánrů, ať už jde o odborné texty o architektuře a urbanismu, nebo o poezii. Umíme zajistit veškerou produkci spojenou s publikační a vydavatelskou činností, od redakční práce přes ilustrování, sazbu a grafiku až po jazykové korektury či překlady z angličtiny a němčiny.


Filip Landa, Filip Šenk (eds.): dvojjazyčná monografie Doteky moderny na periferii / Berührungen der Moderne an der Peripherie (Technická univerzita v Liberci & Stiftung Haus Schminke, Liberec 2022, ISBN 978-80-7494-625-7)

Filip Landa: člen týmu odborných garantů publikace TOPOMOMO – Experimentierland der Moderne / Experimentální území moderny (Stiftung Haus Schminke, Löbau 2022, ISBN 978-3-00-073741-1)


Filip Landa: Kultivované Budějovice – Manuál regulace reklamy na veřejných prostranstvích Českých Budějovic (České Budějovice, 2022, schváleno radou města 30. 5. 2022) | zpracováno pro Útvar hlavního architekta Magistrátu města ČB (grafika: Milan Krištůfek, pintos.cz) | více informací a manuál ke stažení na www.kultivovane.c-budejovice.cz


Kateřina Landová, Tomáš Richtr: Převrácené krajiny – sbírka básní 2015–2021 (vydáno vlastním nákladem, České Budějovice, ISBN 978-80-11-01226-7, editor a grafická úprava: Filip Landa).
Po knižní prvotině O dni po dni včerejším z roku 2014 jsou Převrácené krajiny druhou společnou sbírkou sourozenecké dvojice Tomáše a Katky, která představuje básně a převážně akvarelové ilustrace, sepsané a namalované a navzájem sdílené za uplynulých sedm let, kde Tomáš píše a Katka kreslí | kniha k dostání ZDE


Kateřina Landová, Tomáš Richtr: O dni po dni včerejším – sbírka básní 2009–2014 (vydáno vlastním nákladem, České Budějovice 2014, ISBN 978-80-260-7384-0, editor: Filip Landa).
Sbírka vypráví „O dni po dni včerejším“. Je slovem i obrázkem, je básní i říkankou. Hledá odpovědi po nevyslovených otázkách. Poezie i obrázky přicházejí na pomoc a jsou nástrojem, který přináší pohled z druhého břehu, kde „stopy již nikam nekráčí“. Tichá poselství, která jsou výpovědí. Ani ne tak o nás, jako spíše pro nás. Zaposlouchat se do ticha, které je „jako vanutí vesmíru“. Je klíčem ke slovům, která nejsou jen „slovy papíru“. Knižní prvotina sourozenecké dvojice Tomáše a Katky, kde Tomáš píše a Katka kreslí.


Filip Landa: šéfredaktor odborného časopisu ERA21 od č. #01/2017 | vedení redakce a obsahové koncepce šesti tematických čísel ročně, editorská a redakční práce, dohled nad sazbou, grafikou, překlady a korekturami, koordinace a administrativa, autorské příspěvky a editorialy.


Ilustrace ke každoročně připravovaným kalendářům složených z básní bratra Tomáše a výtvarně zachycených chvil Kateřinou | 2010–2023


Kateřina Landová: akvarelové ilustrace ke sbírce básní Poděkování za život autorky a milované babičky Marie Horníčkové, inspirované fotografiemi z terezínské zahrady dědečka Jana Horníčka | 2020


Kateřina Landová: skicáky


Filip Landa: odpovědný redaktor a kurátor vybraných čísel odborného časopisu ERA21: #05/2012 Český urbanismus 2.0, #02/2013 Architekti v soutěži, #05/2013 Až na kostru venkova, #01/2014 Hmota a čas, #03/2014 Návrat domů, #03/2015 Post-krajina, #05/2015 Proměny železnice | obsahová koncepce, editorská a redakční práce, autorské příspěvky a editorialy.


Filip Landa: hlavní editor série ročenek FA ČVUT v Praze:
FA ČVUT – Ročenka 2015/16, ISBN 978-80-01-06034-6
FA ČVUT – Ročenka 2016/17, ISBN 978-80-01-06184-8
FA ČVUT – Ročenka 2017/18, ISBN 978-80-01-06481-8
FA ČVUT – Ročenka 2018/19, ISBN 978-80-01-06615-7


Filip Landa: hlavní editor závěrečných publikací výzkumu metodiky zadávání územních plánů a spoluautor jedné kapitoly. Celkem 5 svazků, vyd. FA ČVUT v Praze, 2015:
[A] KONCEPCE A NÁVRH / Monografie týmu hlavního řešitele, ISBN 978-80-01-05702-5, 168 stran
[B] METODIKA / Normativní dokument týmu hlavního řešitele, ISBN 978-80-01-05703-2, 352 stran
[C] ANALÝZY VRSTEV A PROCESŮ / Kolektivní monografie řešitelů ucelených částí, ISBN 978-80-01-05704-9, 360 stran
[D] ANALÝZY VYBRANÝCH TÉMAT / Kolektivní monografie řešitelů dílčích částí, ISBN 978-80-01-05703-2, 368 stran
[Z] ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA / RECENZE / RESUMÉ KONZULTANTŮ, ISBN 978-80-01-05768-1, 120 str.


Filip Landa: editor příspěvků o architektuře pro sborníky Teritoria umění 2015 (Akademie múzických umění v Praze, 2015, ISBN 978-80-7331-380-7) a Teritoria umění 2016 (Akademie múzických umění v Praze, 2016, ISBN 978-80-7331-418-7).


Filip Landa: člen autorského týmu dvojjazyčné monografie Topographie der Bauten der Moderne / Topografie staveb moderní architektury (Stiftung Haus Schminke, Cottbus 2014, ISBN 978-3-00-045640-4)


Filip Landa: editor sborníků doktorandských konferencí Urban Environs in the Relation to Sustainable Development Agenda (MSD Brno 2013, ISBN 978-80-7392-222-1) a Transformation of Urban Structures in Global World (MSD Brno 2014, ISBN 978-80-7392-239-9).


Filip Landa: člen autorského týmu monografie Střed Liberce v proměnách staletí (vyd. Technická univerzita v Liberci 2011, ISBN 978-80-7372-804-5).


Filip Landa: spoluzakladatel, koordinátor a editor webů o regionální architektuře LIBEREC:REICHENBERG a LITOMĚŘICE|||LEITMERITZ.