o nás

Jsme architekti.
Cítíme spoluzodpovědnost za prostředí, v němž žijeme a snažíme se naplňovat své poslání v utváření a přetváření světa kolem nás. Stojíme na počátku obsahu (arché) a provázíme našeho klienta procesem vzniku formy (tektonika).

Rodinné studio FAKT architekti ve spolupráci s dalšími odborníky zajišťuje široké portfolio služeb architekta i něco navíc.


Ing. arch. Kateřina Landová

* 1983, Praha

profesní praxe
od 2015 | vlastní praxe | FAKT architekti
2021 | Národní památkový ústav | ÚOP České Budějovice
2013–2015 | koordinátorka výzkumného projektu Metodika zadávání územních plánů | FA ČVUT v Praze
od 2010 | spolupráce s ateliérem třiarchitekti | Praha
2007 | Ateliér A8000 | České Budějovice

vzdělání
2012–2020 | doktorské studium v oboru Urbanismus a územní plánování | FA ČVUT Praha
06 2010 Ing. arch. | diplomový projekt České Budějovice – tři doteky historického centra
2003–2010 | Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci
2009 | stáž na univerzitě Sint-Lucas Architectuur v Gentu (dnes FA KU Leuven) | Belgie
2002–2003 | Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze | český jazyk a výtvarná výchova
1998–2002 | Gymnázium se zaměřením na matematiku Jírovcova 8 | České Budějovice

další činnost
11-12 2023 | výstava Místa zastavení v budově Českého rozhlasu | České Budějovice
od 2020 | lektorka dětských výtvarných kurzů v LaDílně a KRC Petrklíč | České Budějovice
2012-2023 | spoluzakladatelka a členka spolku CBArchitektura, platformy pro současnou architekturu v Českých Budějovicích
2008 | prezentace projektu v rámci dokumentu ČT Druhý dech průmyslové architektury
2007 | Bienále průmyslové architektury / 4. mezinárodní bienále Instrustriální stopy: účast na výstavě s bakalářským projektem komunitního centra pro Jindřichovice pod Smrkem

m: kateri.landova@gmail.com
t: +420 602 509 127

Ing. arch. Filip Landa

* 1984, Litoměřice

profesní praxe
od 2017 | šéfredaktor architektonického časopisu ERA21 | Brno
od 2015 | vlastní praxe | FAKT architekti
2015–2023 | přednášející na Katedře stavebnictví VŠTE v Českých Budějovicích
| vedení diplomových a bakalářských prací + oponentské posudky na dalších univerzitách
2011–2015 | ateliér Sféra architekti | Praha
2012–2016 | externí spolupráce s časopisem ERA21
2009 | Page & Turnbull architects | San Francisco, CA, USA
2009 | MATH architecten | Delft, Nizozemsko

vzdělání
2012–2017 | doktorské studium v oboru Urbanismus a územní plánování | FA ČVUT Praha
02 2012 Ing. arch. | diplomový projekt Sad smíření – Památník vězňům Richard v Litoměřicích | cena rektora TUL
2004–2012 | Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci
2010–2011 | stáž na univerzitě Sint-Lucas Architectuur v Gentu (dnes FA KU Leuven) | Belgie
2008–2009 | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TU v Liberci | pedagogicko-psychologická způsobilost
1996–2004 | Gymnázium Josefa Jungmanna | Litoměřice

další činnost
od 2023 | člen komise pro rozvoj metropolitní oblasti Českých Budějovic
2018–2022 | člen komise pro architekturu a územní rozvoj města České Budějovice
od 2021 | člen poroty Ceny J. M. Olbricha
2018–2020 a od 2024 | člen poroty Ceny Ministerstva kultury ČR za přínos v oblasti architektury
od 2017 | člen poroty několika architektonických soutěží
od 2015 | hra na fagot v komorním orchestru Collegium Musicum Budvicense
od 2015 | člen redakční rady časopisu ERA21
2014–2018 | člen programové rady konference Inventura urbanismu | FA ČVUT v Praze
2014 a 2021–22 | výzkumný projekt TOPOMOMO – Topographie der Bauten der Moderne | TU v Liberci a Nadace Haus Schminke
od 2012 | zařazen do databáze českých autorů Národní knihovny, tzv. národních autorit
od 2011 | pravidelné výstupy v médiích na poli architektury a urbanismu, např. Česká televize (ArtZóna), Český rozhlas (Odpolední host, Přímá řeč), kulturní revue Milk & Honey, časopis Reportér, reportáže v celostátních i regionálních médiích
od 2011 | člen spolku 400/27 zabývajícího se mapováním architektonické historie a regionální identity
od 2011 | spoluzakladatel a koordinátor platforem Liberec-Reichenberg.net a Litomerice-Leitmeritz.net
2006–2009 | místopředseda výkonné rady o.s. Spojené ruce, členské organizace České rady dětí a mládeže

m: landa.filip@gmail.com
t: +420 777 328 363