• VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY
 • VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY

VESNICKÝ DŮM | KOZOJEDY

150 m2

Kozojedy

2024

VESNICKÝ DŮM U KOSTELCE NAD ČERNÝMI LESY

investor: soukromá osoba
autoři: Kateřina Landová, Filip Landa
stav: dokumentace k ohlášení stavby

Stavba sleduje půdorysnou stopu i formu původního domu, který musel být vzhledem k havarijnímu stavu zdemolován. Z hlediska urbanistického kontextu objekt respektuje orientaci sousední zástavby štítovou stěnou k hlavní ulici. Obytný prostor se východní fasádou otvírá do nádvoří a zahrady, které mají dvě výškové úrovně. Pohledově je pozemek ukončen z východu kamennou zdí sousedního objektu. Stávající vstup a vjezd na nádvoří jsou zachovány z hlavní ulice, navržen je druhý vjezd na pozemek z boční ulice, kde bude kryté parkovací stání za domem. Doplňková stavba skladu zahradního nábytku s pultovou střechou bude umístěna v další etapě v návaznosti na kryté stání tak, aby ze severní strany uzavírala pobytové nádvoří domu, z kterého se vstupuje do domu dle historické půdorysné stopy. Výrazným prvkem interiéru jsou terária pro chov hadů.