• TŘI DOTEKY HISTORICKÉHO CENTRA | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • TŘI DOTEKY HISTORICKÉHO CENTRA | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • TŘI DOTEKY HISTORICKÉHO CENTRA | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • TŘI DOTEKY HISTORICKÉHO CENTRA | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • TŘI DOTEKY HISTORICKÉHO CENTRA | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • TŘI DOTEKY HISTORICKÉHO CENTRA | ČESKÉ BUDĚJOVICE

TŘI DOTEKY HISTORICKÉHO CENTRA | ČESKÉ BUDĚJOVICE

0,3 km2

České Budějovice

2010

autorka: Kateřina Landová
stav: diplomní projekt
vedoucí práce: prof. Jiří Suchomel, FUA TU v Liberci

Práce dává do souvislosti tři proluky v centru Českých Budějovic. Řešená místa se dotýkají hranice původního opevnění a čekají na nové využití. Dvě „náměstí“ a jedna „ulička“. Tyto veřejné prostory ztělesňují nepochopení města i samotných významů slov „náměstí“, „ulice“, „veřejný prostor“, „městská zeleň“.
Smyslem projektu je doplnit městskou strukturu a nalézt přirozený poměr mezi veřejným a soukromým. Propojit cestu zeleně a cesty dopravy. Obohatit město o nová příjemná prostranství. Každé z řešených míst potřebuje jiný přístup, proto je třeba rozluštit současné i dřívější vztahy a volná místa doplnit. Způsob doplnění vychází z celkového uvažování o celku, o tom, co je pro město přirozené. O náměstí, městských sadech na místě původního opevnění a přirozené cestě lidí.

3 analýzy:
1./ analýza vede k místům, které je třeba podpořit / Mariánské a Senovážné jsou chybně označována jako náměstí (pozůstatek původních náměstí před branami) a dnes ve struktuře města nefungují;
2./ analýza vede k podpoření přirozených cest / nová pěší zóna sleduje přírodní pás volné zeleně na ose – Staroměstské předměstí – Sady – Vídeňské předměstí;
3./ území hradebního pásu, dnes zelený park / analýza rozděluje zeleň v místě původních hradeb (park Na Sadech) a na náletovou zeleň, která vznikla v místech nevyužitých. Na nich je doplněna struktura města.

Výsledek analýz a doplnění struktury města na nevyužité ploše:
– jedno náměstí;
– cesta skrze město;
– podpoření a vymezení městských sadů na původním území hradeb, v místě náletové zeleně doplnění chybějící zástavby.