• VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE
 • VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE

VESNICKÝ RODINNÝ DŮM | ŽITENICE

132 m2

Žitenice

2019

investor: soukromá osoba
autoři: Kateřina Landová, Filip Landa
stav: realizace

Projekt rodinného domu svým výrazem respektuje krajinný ráz a požadavky CHKO (dle metodické příručky Správy CHKO České středohoří), umístění a orientace objektu odpovídá venkovskému kontextu okolních domů, snaží se dodržet stavební čáru. Štítová stěna je kolmo k uliční čáře.

Dům je posazen ve svahu s výhledem na Křížovou horu (Kreuzberg), z velké části na místě původní zástavby, jejíž půdorysné rozměry jsou v rámci nutných úprav respektovány. Jedná se o částečně podsklepený přízemní objekt s podkrovím. Půdorys stavby je obdélný s poměrem stran cca 1:2. Střecha je symetrická sedlová se sklonem 45°, hřeben střechy je orientován rovnoběžně s delší stranou. Konstrukce stavby je zděná s dřevěným krovem. Povrch fasády tvoří hladká světlá omítka (lomená bílá). Okna ve štítové stěně jsou symetrická podle osy štítu, obdélná na výšku. Dům je řešen v nízkoenergetickém standardu, na JV stranu s většími prosklenými plochami z důvodu tepelných zisků a většího kontaktu interiéru s exteriérem. Významným prvkem je předsazená konstrukce terasy s pergolou na JV straně objektu.

Kryté parkovací stání je řešeno ve spodní části pozemku, v zářezu zdi na úrovni příjezdové komunikace. Poskytne prostor pro případné zaparkování druhého vozidla. Úpravy zahrady budou odpovídat tradičnímu venkovskému pojetí zahrady s využitím listnatých stromů, křovin a bylin. Koncept interiérového řešení je založen především na úsporách prostoru a sofistikovaném řešení úložných prostor.