• PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE
 • PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE

PASIVNÍ RODINNÝ DŮM | MYSLKOVICE

230 m2

Myslkovice (Soběslav)

2022

Pasivní rodinný dům | Myslkovice (ORP Soběslav)

investor: soukromá osoba
autoři: Kateřina Landová, Filip Landa
stav: dokumentace k ohlášení stavby

Návrh rodinného domu v pasivním standardu odpovídá požadavkům investora, resp. jeho představám o stavebním programu, a podmínkám stanoveným v územním plánu. Umístění, orientace, tvar a podlažnost stavby vychází z charakteru okolní zástavby v obci Myslkovice. Dům je umístěný v severovýchodní části pozemku rovnoběžně s jeho hranicí. Jižní orientace domu je zdůrazněna sešikmenou prosklenou stěnou hlavního obytného prostoru.

Jedná se o nepodsklepený přízemní rodinný dům s podkrovím, obdélníkového půdorysu o rozměru 15,3 × 9,0 m, se samostatně stojící garáží propojenou s domem plochým zastřešením. Střecha hlavní hmoty domu je symetrická sedlová o spádu 45°, hřeben střechy je orientován rovnoběžně s delší stranou. K východnímu štítu přiléhá kryté zápraží, na které navazuje garáž s plochou extenzivní vegetační střechou, jejíž část nad vstupním zápražím slouží jako pobytová terasa k ložnici.  Svislé konstrukce jsou zděné z vápenopískových cihel z důvodu lepší tepelné stability a akustického útlumu, s tepelnou izolací z minerální vaty a provětrávaným dřevěným pláštěm. Zapuštěná část domu (část přízemí jižní fasády a přízemí východní fasády v zápraží pod plochým zastřešením + protilehlá stěna garáže) je obložena cementotřískovými deskami v šedém odstínu. Dřevěný krov bude opatřen plechovou krytinou s integrovanými FV panely.

Dům je řešen v pasivním standardu s rekuperací vzduchu, vytápění objektu je zajištěno tepelným čerpadlem vzduch-voda umístěným v zápraží vstupu – bude zakomponované do tesařské konstrukce, která může částečně sloužit např. jako dřevník pro potřeby krbu v hlavním obytném prostoru, sloužícího jako dodatečný zdroj tepla. Úpravy zahrady odpovídají tradičnímu venkovskému pojetí zahrady s využitím listnatých (ovocných) stromů, křovin a bylin.