• PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE

PARK ČTYŘI DVORY | ČESKÉ BUDĚJOVICE

3 ha

České Budějovice

2012

předmět soutěže: nový městský park Čtyři Dvory na území bývalých kasáren
autoři: Kateřina Landová, Michal Fišer (třiarchitekti)
stav: soutěžní studie, 2. cena

Území budoucího parku se nachází na rozhraní města a krajiny. Hranice území pro architektonickou soutěž odráží aktuální stav vlastnických vztahů na místě bývalých kasáren a tankodromu. Řešené území lze kvalitativně zhodnotit právě a jen úvahou o jeho možném zapojení do sítě vnějších prostorových vztahů – jak v rámci města, tak především v rámci rozsáhlého krajinného celku, který představuje unikátní příklad od středověku vyváženě rozvíjené kulturní krajiny. Snadno prostupná soustava více než 50 rybníků, navazujících lesů, luk, mokřadů a tůní na ploše přes 6 tis ha nabízí cíle pro aktivní odpočinek obyvatel města i návštěvníků v oblasti. Budoucí městský park Čtyři Dvory má nejvhodnější předpoklady stát se vstupní bránou k Českobudějovickým rybníkům.
Jako vymezující a zároveň propojující prvek navrhujeme vytvořit nevysoký terénní val probíhající v trase samotného rozhraní města a krajiny. Val interpretuje motiv rybniční hráze. Podobně jako je vodní hráz základním kamenem rybníka, bude navržený val iniciačním prvkem nového parku. Promenáda je lemována alejí dubů, podél vnitřní paty valu se vine in-line stezka, která ve své severní části využije okružní cyklistickou stezku celoměstského významu. Podél cyklostezky jsou navěšeny herní prvky a místa pro různé aktivity. Projekt počítal dle soutěžního zadání s výstavbou tzv. Rejnoka od Jana Kaplického, z čehož v budoucnu sešlo.