• OBYTNÝ DŮM DO PROLUKY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • OBYTNÝ DŮM DO PROLUKY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • OBYTNÝ DŮM DO PROLUKY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • OBYTNÝ DŮM DO PROLUKY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • OBYTNÝ DŮM DO PROLUKY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • OBYTNÝ DŮM DO PROLUKY | ČESKÉ BUDĚJOVICE
  • OBYTNÝ DŮM DO PROLUKY | ČESKÉ BUDĚJOVICE

OBYTNÝ DŮM DO PROLUKY | ČESKÉ BUDĚJOVICE

4 545 m2

České Budějovice

2010

autorka: Kateřina Landová
stav: diplomní projekt
vedoucí práce: prof. Jiří Suchomel, FUA TU v Liberci

Konkrétní příklad doplnění jednoho z nevyužitých míst historického centra Českých Budějovic – proluky ve vnitřním městě. Doplněnou strukturou města je obnovena část úzké Hradební uličky. Projekt ukazuje konkrétní princip zacházení s místem, které bylo kdysi plnohodnotnou obytnou lokalitou města, ale je využíván pouze pro parkování aut.

Bydlení pro mladé do proluky ve vnitřním městě
Proluka v Hradební ulice se nachází podél vnitřní strany původního opevnění. Tato ulice je převážně pěší okružní uličkou historického centra. Navržený objekt v proluce následuje obytný charakter okolních staveb. Dostavba proluky mezi ulicemi Kněžská, Kanovnická a Hradební řeší výstavbu bytů a prostor pro společenské a kulturní vyžití při zachování vnitřní struktury historické části města (bloková zástavba s vnitřními dvorky a zelení). Čtyřpodlažní objekt poskytne byty různých velikostí – od malometrážních startovních bytů, po byty vícepodlažní. Veřejnosti poskytne prostory pro společenské a kulturní využití – kavárnu, sál a otevřené podkroví se zázemím s velkou mírou variability.
Protože samotný pozemek v proluce je kvůli výšce okolních domů v různých částech dne zastíněn, byty nejsou chápany jako dlouhodobé, ale spíše studenstské a startovní. Tvar domu tvoří kompaktní hmota s šikmou střechou. Hmota domu narůstá k Hradební ulici, nejsilnějším místem je nároží do Hradební ulice, které se odlišuje funkcí.
Bytové jednotky mají vlastní vstupy z ulice – z Hradební ulice do bytů třípodlažních, z vnitřní uličky do menších bytů. Schodiště s výtahem do společenské části je umístěno v nároží. Odtud je také vstup do společných prostor zázemí domu – do kolárny, technické místnosti a místnosti pro přístup a údržbu zahrady. Zahrada je zatravněná s terasami před byty. Soukromí bytů je zajištěno pomocí svahování terénu zahrady, květináči s rákosem mezi byty a stromy.
Poloha v bezprostředním centru města a společný prostor zahrady mají nahradit vnitřní společné obývací prostory, které jsou proto minimální.

Bilance ploch:
celkem 4 545 m2
Bytové prostory / 51 bytů / 2 834 m2
Nebytové prostory / 1 711 m2
z toho: kavárna 43 m2, víceúčelový sál 80 m2, ateliéry v podkroví 400 m2 + 98 m2 střešní terasy, zahrada 970 m2, kolárna a technické místnosti 120 m2