• KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE
 • KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE

KONVERZE ZEMĚDĚLSKÉHO AREÁLU NA KOMUNITNÍ CENTRUM | VYKLANTICE

9 300 m2

Vyklantice

2020

Konverze zemědělského areálu na komunitní centrum s ubytováním a výrobnu cideru (v procesu územního řízení)

investor: soukromý
autoři: Kateřina Landová, David Mareš (třiarchitekti)
krajinářské úpravy: Ondřej Fous, Michaela Sinkulová
spolupráce: Ivona Náterová, Lucie Petráková
stav: územní řízení

Víska Vyklantice hledí z mírného severního svahu do zvlněné krajiny polí a pastvin. Dominantami obce jsou barokní kostel a zámek s parkem hustě zarostlým stromy. Na samém okraji parku se tyčí další budova – na přelomu 40. a 50. let 20. století zde byl postaven zemědělský areál. Předmětem studie je přeměna tohoto areálu na komunitní centrum s ubytováním.
Přeměna zemědělských staveb by neměla být pouze technickou otázkou přizpůsobení na nový provoz spojený s faceliftem. Vyklantický zemědělský areál je svědek poválečného vývoje a stejně jako mnoho jiných je natolik vrostlý do tváře našeho venkova, že je úkolem, ba přímo misí, hledat i jeho krajinářskou tvář.
Nový život nebude odtržen od minulosti. Ve stodole se bude z místních jablek vyrábět mošt a cider, hospodářské využití areálu tak bude částečně zachováno. Areál nebude odtržen ani od života lidí v obci. Naopak chce být co nejvíce jeho součástí. Bude poskytovat prostory a služby, které dnes ve Vyklanticích nejsou.