• JIRÁSKOVY SADY | LITOMĚŘICE
  • JIRÁSKOVY SADY | LITOMĚŘICE
  • JIRÁSKOVY SADY | LITOMĚŘICE
  • JIRÁSKOVY SADY | LITOMĚŘICE
  • JIRÁSKOVY SADY | LITOMĚŘICE
  • JIRÁSKOVY SADY | LITOMĚŘICE
  • JIRÁSKOVY SADY | LITOMĚŘICE

JIRÁSKOVY SADY | LITOMĚŘICE

5,3 ha

Litoměřice

2011

předmět soutěže: architektonický návrh řešení obnovy parku Jiráskovy sady v Litoměřicích
zadavatel: Nadace Proměny a Město Litoměřice
Autoři: Kateřina Landová, Michal Fišer, Štěpán Špoula, Lucie Kostková (třiarchitekti)
stav: soutěžní studie, 2. cena

Spolu s dómským náměstím a hlavním Náměstím míru tvoří Jiráskovy sady trojici nejvýznamnějších veřejných prostranství Litoměřic. Jejich význam podtrhuje Mostná hora, s níž jsou propojeny velkorysou alejí.
Park, který byl založen uprostřed polí, je dnes živým prostorem uvnitř města. Je těžištěm čtvrti, skutečným veřejným prostranstvím, lidovým parkem.
Více než stoletý park ale neodpovídá současným potřebám. Máme příležitost oprášit jeho potenciál a vytvořit předpoklad pro jeho další dlouhodobý rozvoj. Rozhodnutí skoro významné jako samotný akt založení.
Respektujeme princip krajinářského parku s uvolněnou vnitřní scenérií rámovanou zahuštěným okrajem. Prostory zcelujeme a zpřehledňujeme, svébytný charakter ctíme, historické stopy potvrzujeme. Důležité jsou okraje. Lemující ulice buď přijímáme jako součást parku nebo jasněji definujeme jejich odlišný statut. Oblíbený park zůstane v prvé řadě parkem, bude ale také křižovatkou, náměstím, místem setkávání, místem každodenních i svátečních dějů.