• Komunitní centrum | Vyklantice

Komunitní centrum | Vyklantice

Vyklantice

2020

Konverze zemědělského areálu na komunitní centrum a výrobnu cideru – v procesu stavebního povolení